Co to jest leasing i dlaczego się opłaca?

Z roku na rok coraz więcej przedsiębiorców, zwłaszcza w przypadku małych i średnich firm, korzysta z leasingu. To ciekawa opcja nabycia niezbędnego sprzętu, bez nadmiernego obciążania firmowego budżetu. Szczególnie że ta usługa posiada wiele zalet, które sprawiają, że z punktu widzenia przedsiębiorcy, leasing się po prostu opłaca.

Leasing – co to jest?

Leasing to popularny sposób finansowania zakupów przez przedsiębiorców. Polega on na tym, że jedna ze stron umowy leasingowej przekazuje drugiej prawo do korzystania z danej rzeczy przez określony czas, w ramach opłaty, która zostaje rozłożona na raty. Innymi słowy, przedsiębiorca na co dzień korzysta z leasingowanej rzeczy, za którą co miesiąc uiszcza opłatę, ale nie jest jej formalnym właścicielem. Można powiedzieć, że leasing to forma wypożyczenia danego przedmiotu przedsiębiorstwu, w zamian za comiesięczną opłatę. Okres leasingu zazwyczaj trwa kilka lat, ale oczywiście zależy to od wartości leasingowanego przedmiotu. Po zakończeniu tego okresu mamy możliwość wykupienia danej rzeczy na własność, ale nie jesteśmy do tego zobowiązani.

Co można wziąć w leasing?

Leasing kojarzy się przede wszystkim z samochodami. To faktycznie jeden z najpopularniejszych celów leasingowych wśród przedsiębiorców. Korzystają z niego, zarówno przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, którzy nie mogą pozwolić sobie na jednorazowy wydatek na zakup samochodu, jak i większe przedsiębiorstwa, które leasingują całą flotę samochodów dla swoich pracowników.
Pamiętajmy jednak, że w leasing możemy wziąć również i inne rzeczy. Coraz częściej przedmiotem leasingu staje się specjalistyczne wyposażenie prywatnego gabinetu lekarskiego (np. stomatologicznego), biurowy sprzęt komputerowy, a nawet maszyny produkcyjne.
Wynika to z faktu, że oferta leasingowa najczęściej wypada korzystniej w porównaniu z kredytem firmowy.

Dlaczego leasing się opłaca?

Leasing to jeden z najkorzystniejszych sposobów finansowania firmowych zakupów, ponieważ wymaga tylko niewielkiego zaangażowania własnego kapitału. W ten sposób możemy stosunkowo niskim kosztem zmodernizować firmę lub nabyć niezbędny sprzęt czy samochód. Pod tym względem leasing pozwala na utrzymanie płynności finansowej.
Skorzystanie z oferty leasingowej pozwala ponadto na comiesięczną optymalizację podatkową. Ratę leasingu można odliczyć od podatku VAT czy wliczyć w koszty uzyskania przychodu (zarówno kapitał, jak i odsetki). W przypadku leasingu operacyjnego można również skorzystać z odpisów amortyzacyjnych.
Warto również pamiętać, że leasing, nie obniża zdolności kredytowej przedsiębiorstwa. Nie zamykamy sobie w ten sposób drogi do uzyskania dodatkowych środków finansowych np. w postaci kredytu bankowego na rozwój firmy lub rozszerzenia jej działalności.

Wprawdzie coraz więcej polskich przedsiębiorców decyduje się na sfinansowanie firmowych zakupów, takich jak samochody czy sprzęt w ramach leasingu, to daleko nam jeszcze do państw zachodnich, takich jak Niemcy czy Wielka Brytania. Wpływa na to nie tylko atrakcyjność ofert leasingowych, ale i sposób myślenia. W zachodniej Europie samochody, sprzęt czy maszyny są najczęściej postrzegane jako pożyteczne narzędzia, które wprawdzie są niezbędne, ale których nie trzeba kupować. Wystarczy je po prostu wypożyczyć.