Czym jest faktoring?

Towar sprzedany, usługa wykonana, faktura wystawiona. Pozostaje tylko czekać na wpływ środków na firmowe konto. Tylko że w niektórych przypadkach, np. fakturach z odroczoną płatnością, przyjdzie czekać nam naprawdę długo. A koszty prowadzenie firmy, odprowadzenia ZUS-u, podatku, wypłat dla pracowników nie zaczekają. Skąd w takim razie uzyskać środki na bieżącą działalność? Z pomocą przychodzi faktoring.

Na czym polega faktoring?

Faktoring to stosunkowo nowa usługa finansowa, z której mogą korzystać przedsiębiorcy. Polega ona na przekazywaniu wystawionej przez firmę (faktoranta) faktury do firmy faktoringowej (faktora). Faktura następnie przekazywana jest do akceptacji kontrahentowi, na którego została ona wystawiona. Gdy tylko faktor uzyska akceptację faktury, wypłaca faktorantowi zaliczkę na poczet wartości faktury. Zazwyczaj jest to 80-100% kwoty widniejącej na fakturze, pomniejszone o prowizję za usługę faktoringu. Pozostała kwota zostanie przekazana przedsiębiorcy, który wystawił fakturę, gdy tylko jego kontrahent ureguluje za nią płatność. Innymi słowy, przedsiębiorca otrzymuje płatności za fakturę (a przynajmniej jej znaczącą część) od razu po jej wystawieniu, bez konieczności czekania na przelew od kontrahenta.
Usługi faktoringowe świadczą m.in. niektóre banki oraz różne firmy finansowe.

Kiedy warto skorzystać z faktoringu?

Przede wszystkim usługa faktoringu pomaga utrzymać przedsiębiorstwom płynność finansową. Dzięki niej większość pieniędzy wpływa na konto firmowe od razu po zatwierdzeniu faktury przez kontrahenta. Nie musimy przypominać mu o fakturze ani czekać do ostatniego dnia terminu płatności, aby zobaczyć na rachunku bankowym należność za wykonaną przez nas usługę czy sprzedany towar. Nie jesteśmy również zdani na widzimisię niesolidnych kontrahentów, którzy mają tendencję do opłacania faktur, kiedy im to odpowiada.
Pół biedy, kiedy nasz kontrahent po prostu spóźni się kilka dni z uregulowaniem faktury. O wiele gorzej wygląda sytuacja, gdy postanowił po prostu nie zapłacić za wykonaną usługę lub dostarczony towar. Do tej pory skazani byliśmy na samodzielną walkę z nierzetelnym kontrahentem, co wielu, zwłaszcza mniejszych przedsiębiorców, kosztowało wiele czasu, nerwów i energii. Dzięki usłudze faktoringu możemy liczyć na wsparcie firmy faktoringowej, która w razie potrzeby pomaga uzyskać należności za fakturę.
Korzystając z faktoringu, jesteśmy w stanie utrzymać stałą rotację gotówki w przedsiębiorstwie, co przekłada się na szybsze i sprawniejsze rozwijanie biznesu. Co więcej, dzięki tej usłudze unikamy sytuacji, w której spore pieniądze są zamrożone w towarze i fakturach, a konto firmowe świeci pustkami.

Faktoring to usługa, która jest odpowiedzią na potrzeby rynku. Możliwość dysponowania pieniędzmi niemalże natychmiast po wystawieniu faktury to ogromne usprawnienie funkcjonowania przedsiębiorstwa, zwłaszcza w przypadku faktur z odroczonym terminem płatności. I chociaż nie należy ona do najtańszych usług, to zapewnia spokój i ułatwia prowadzenie biznesu.