Jak utrzymać płynność finansową firmy i nie zbankrutować?

Utrata płynności finansowej to zmora wielu przedsiębiorstw, która stanowi jedną z częstszych przyczyn upadku małych i dużych firm. Dobry przedsiębiorca potrafi odpowiednio zgrać terminy płatności przychodzące od klientów ze spłatą własnych zobowiązań, tak aby jego konto bankowe nigdy nie świeciło pustkami, nawet przy niewielkich obrotach.

Czym jest płynność finansowa?

Płynność finansowa to po prostu zdolność do terminowego spłacania najbliższych zobowiązań. Innymi słowy, gdy na rachunku firmowym posiadasz odpowiednie środki, aby w terminie opłacić podatki, składki ZUS, faktury wystawiane przez kontrahentów oraz wypłaty dla pracowników to posiadasz płynność finansową.

Co prowadzi do utraty płynności finansowej?

Najczęstszą przyczyną utraty płatności finansowej jest niewywiązywanie się kontrahentów ze zobowiązań finansowych. Jest to szczególnie niebezpieczne w przypadku niewielkich przedsiębiorstwach. Wystarczy jeden, ale za to znaczący kontrahent, który spóźnia się z zapłatą faktury, aby na koncie firmowym zabrakło środków na uregulowanie własnych zobowiązań.
Czasem jednak brak płynności finansowej wynika z niedopasowania terminu spłaty zobowiązań (np. składki ZUS, czynszu za lokal) z terminem rozliczenia z kontrahentem (zapłata za wystawioną FV). W takim przypadku, mimo iż twój biznes przynosi zyski, które w dodatku regularnie i terminowo spływają na rachunek firmowy, to możesz popaść w kłopoty finansowe.

Jak utrzymać płynność finansową?

Jednym ze sposobów utrzymania płynności finansowej jest weryfikacja klienta czy kontrahenta, jeszcze przed nawiązaniem z nim współpracy. W tym celu wystarczy sprawdzić, czy dana firma widnieje w rejestrach dłużników. Jeśli faktycznie zalega ze spłatą zobowiązań wobec innych, musisz liczyć się, że problemy z terminowością może mieć w przyszłości również wobec twojej firmy. W takim przypadku możesz w ogóle zrezygnować ze współpracy z daną firmą lub poprosić ją o stosowną przedpłatę.

Jak wspomnieliśmy wcześniej, zdarza się, że utrata płynności finansowej wynika z niezgrania się wpłat środków od kontrahentów z terminem spłat własnych zobowiązań. W takim przypadku musisz dokładanie przeanalizować, gdzie leży problem i dopasować do tego terminy płatności, np. poprzez skrócenie ich w przypadku klientów i wydłużenie, w przypadku dostawców.
Innym sposobem, który zapewni przedsiębiorstwu płynność finansową, nawet w przypadku nieprzewidzianych okoliczności, jest awaryjna poduszka finansowa. Taki zapas środków pozwala na uregulowanie zobowiązań, gdy pojawią się problemy z uzyskaniem pieniędzy od kontrahentów.

Coraz popularniejszą metodą, która skutecznie zapobiega utracie płynności finansowej, jest faktoring. W ramach tej usługi firma faktoringowa (faktor) przejmuje wierzytelności przedsiębiorstwa (faktorant) i wypłaca mu środki na podstawie faktur wystawionym dłużnikom. Dzięki temu firma zawsze w terminie otrzymuje wszelkie zobowiązania i ma środki na uregulowanie własnych płatności, bez względu czy kontrahent przekazał pieniądze w ramach danej faktury, czy nie.

Nie da się ukryć, że zachowanie płynności finansowej to być albo nie być dla każdego przedsiębiorstwa. Wiele z nich mogłoby istnieć do dzisiaj, gdyby ich właściciele zdawali sobie z tego sprawę i stosowali się do powyższych wskazówek.